Naprej do vsebin

Subvencija

Od zdaj naprej si lahko ob nakupu novega električnega kolesa, ki ustreza vsem pogojem, zagotovite do 500 € oziroma 25 % subvencije. Glavni pogoj je, da je električno kolo serijsko opremljeno z blatniki in lučmi, prodajna oziroma akcijska cena pa ne sme presegati 2500 €.

Družba Borzen, d.o.o. bo od 31. 5. 2024 do konca veljavnosti tega javnega poziva sofinancirala nakup električnih koles, namenjenih opravljanju daljših ali dnevnih poti na delo, skladno s pogoji in načinom, ki so objavljeni v javnem pozivu, dostopnem tukaj.

UPRAVIČENCI

Subvencijo lahko prejme vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije, ki je nakup e-kolesa opravila po doseženi polnoletnosti.

Subvencija ni namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom. Fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, so upravičene do subvencije le, če e-kolesa ne bodo uporabljale za pridobitne dejavnosti.

Vsak upravičenec lahko v času veljavnosti javnega poziva odda le eno vlogo za subvencijo za nakup enega novega e-kolesa, ne glede na to, ali je kupil več koles, ki bi bila upravičena do subvencije.

 

PREDMET SUBVENCIONIRANJA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

ELEKTRIČNO KOLO (mestno ali zložljivo e-kolo), ki izpolnjuje naslednja dva pogoja:
  1. EPAC standard: E-kolo mora ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023, kar dokazuje izjava prodajalca.
  2. Primernost za dnevno mobilnost: Model e-kolesa mora biti primarno namenjen dnevnim potem in serijsko opremljen z blatniki in lučmi. Kasnejše nadgradnje niso upoštevane, prav tako niso upravičena e-kolesa za športno rabo.

ELEKTRIČNO TOVORNO KOLO, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  1. EPAC standard in nosilnost: E-kolo mora ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023 ter standardu kakovosti tovornih koles DIN 79010:2020-02 ali imeti nosilnost okvirja več kot 120 kg in biti opredeljeno kot tovorno kolo za prevoz ljudi ali blaga. Skladnost se dokazuje z izjavo prodajalca.
Rabljena in testna kolesa niso predmet subvencioniranja.

 

VIŠINA SUBVENCIJE

Subvencije za posamezen tip kolesa so:

sklop a) Električno kolo (mestno ali zložljivo e-kolo):
  • 25 % od maloprodajne cene z DDV, vendar največ 500,00 EUR.
  • Do subvencije so upravičena kolesa z maloprodajno ceno z DDV do 2500,00 EUR.
sklop b) Električno tovorno kolo:
  • 30 % od maloprodajne cene z DDV, vendar največ 1.000,00 EUR.
Skupna vrednost sredstev za sofinanciranje nakupa električnih koles znaša do 4.000.000,00 EUR, pri čemer je za leto 2024 predvideno do 2.000.000,00 EUR. Subvencija za nakup električnih koles je oproščena plačila dohodnine.
 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je mogoče oddati od 3. 6. 2024 od 8.00 dalje do zaključka veljavnosti javnega poziva.
Obdobje upravičenosti za sofinanciranje nakupa električnih koles je od 31. 5. 2024 do dne veljavnosti tega javnega poziva.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.
Vlogo za sklop a.) in b.) je mogoče oddati le v elektronski obliki v spletni aplikaciji, kjer se mora prijavitelj pred oddajo vloge registrirati. Posameznik se lahko registrira le enkrat.
Vlogo lahko odda prijavitelj ali pooblaščena oseba, z ustreznim pooblastilom.

OBRAVNAVA VLOG

Oddane vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema, odločbe pa se izdajajo sproti, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP).

POMEMBNO:

Podrobnejše informacije so navedene v javnem pozivu.
Za popolno oddano vlogo je potrebno priložiti naslednja dokazila:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE

Za oddajo vloge je pripravljena uporabniku prijazna aplikacija z jasnimi navodili za izpolnjevanje. Priporočamo, da si navodila preberete pred registracijo v aplikacijo in jim sledite med izpolnjevanjem vloge. Na ta način boste vlogo oddali hitro in pravilno, kar bo omogočilo hitro obdelavo. Navodila najde na povezavi tukaj.